Cưới hỏi Chim Liền Cánh

• Địa chỉ: 36 trịnh đình thảo, hoà thạnh, tân phú

• Số điện thoại: 0934 0357 83 (Mỹ)

• Email: tochuccuoihoi@yahoo.com

• Website: http://www.studio4s.net

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://chimliencanh.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/hoanhapkhau4s

• Địa chỉ 2: 36 Trịnh Đình Thảo, Tân Phú, TP. HCM